Toma Mihaela Julieta

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public, din cadrul Serviciului Juridic, Relații cu Publicul, Registratură, Compartiment Relații cu Publicul Registratură.