Ultimele noutăți

Legislatie

– Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul M.D.R.L. nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul nr. 233 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
– Ordinul nr. 2701 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
– H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, modificata cu H.C.L. nr. 103 din 28.07.2011 pentru modificarea art. 54 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, anexa la H.C.L. nr. 76/30.06.2011.

Sari la conținut