COMUNICĂRI CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETARĂ

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

REGISTRUL GARANȚIILOR LOCALE

BUGETELE APROBATE INCLUSIV ANEXELE ACESTORA

PROIECTELE BUGETELOR SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE, INCLUSIV ANEXELE ACESTORA

SITUAȚIILE FINANCIARE ASUPRA EXECUȚIEI BUGETARE TRIMESTRIALE ȘI ANUALE AFERENTE BUGETELOR, INCLUSIV PLĂȚILE RESTANTE