Ultimele noutăți
SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL IN MUNICIPIUL FETESTI

SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL IN MUNICIPIUL FETESTI

 

 

 

SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL IN MUNICIPIUL FETESTI

 

Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 24.04.2020, proiectul cu titlul „Sistem Integrat de Transport Durabil in Municipiul Fetesti ”, cod SMIS 130544, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2  – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă .

 

Perioada de implementare:  64 luni

Valoarea toatala a contractului este de 45.125.215,36  lei dupa cum urmeaza:

Valoarea eligibila a proiectului  40.177.023,06 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR  34.150.469,60 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national  5.223.013,00 lei

Cofinantare eligibila a Beneficiarului  803.540,46 lei

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului “Sistem integrat de transport durabil in Municipiul Fetesti” vizeaza crearea in municipiul Fetesti a unui sistem de transport eficient, ecologic, modern si accesibil pentru toate categoriile de locuitori, inclusiv cei cu dizabilitati, conducand la reducerea  emisiilor de dioxid de carbon si noxe deversate in atmosfera, reducerea poluarii fonice, reducerea congestiei in trafic si cresterea  sigurantei rutiere din municipiul Fetesti printr-o abordare integrata care urmareste transferul unei parti semnificative din cota modala de la transportul motorizat cu automobilul personal catre transportul public ecologic cu autobuze electrice si catre moduri de transport nemotorizate (cu bicicleta si pietonal), precum  si optimizarea fluxurilor de transport prin utilizarea unor elemente moderne de sistem de management de trafic.

 

 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea emisiilor GES din transport în municipiul Fetesti cu 4,7% pana in anul 2023, sfarsitul implementarii proiectului, fata de scenariul fara proiect, printr-un pachet integrat de masuri complementare de dezvoltare a transportului public si a celui nemotorizat, realizat in baza PMUD al municipiului Fetesti.

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in municipiul Fetesti pana in anul 2028 ca numar de calatorii si cota

modala, fara a genera o crestere a acestuia in afara zonei de implementare a proiectului.

3. Cresterea numarului de calatorii cu transportul public in mun. Fetesti cu 5,3% in anul 2023, sfarsitul implementarii proiectului, fata de scenariul fara proiect prin cresterea  standardelor de calitate si confort, accesibilitate, siguranta în utilizare si reducerea timpilor de transport prin reducerea congestiei in trafic.

4. Cresterea numarului de calatorii cu bicicleta si pietonale si a cotei modale a acestora pana in anul 2028 prin construirea de piste de biciclete si prin modernizarea / reabilitarea si accesibilizarea trotuarelor.

5. Reducerea poluarii atmosferice si fonice in Municipiul Fetesti pana in anul 2028 prin inlocuirea autobuzelor poluante actuale cu autobuze electrice ecologice si silentioase si reducerea congestiei in trafic datorita utilizarii mai reduse a automobilului.

6. Imbunatatirea eficentei si rentabilitatii transportului de persoane prin inlocuirea flotei de autobuze perimate cu autobuze electrice fiabile si cu costuri de operare reduse, modernizarea infrastructurii de transport public rutier si optimizarea serviciilor de transport prin utilizarea sistemului de e-ticketing ca mecanism de monitorizare si management al traficului pana in anul 2023.

7. Cresterea sigurantei si confortului calatorilor prin realizarea a 17 statii de autobuz noi in Municipiul Fetesti – zona Fetesti-Gara, Colonisti si utilarea cu mobilier urban a înca 27 de statii pentru deservirea transportului public de calatori pana in anul 2023.

 

Rezultate asteptate

1. Scaderea estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera emise anual in primul an de operare (2023) cu 0,61 mii tone echivalent CO2/an mai mica in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o reducere a emisiilor GES anuale cu 4,7% fata de scenariul fara proiect. Scaderea estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera emise anual in ultimul an al perioadei de durabilitate (2028) cu 0,91 mii tone echivalent CO2/an mai mica in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o reducere a emisiilor GES anuale cu 6,9% fata de scenariul fara proiect.

2. Scaderea numarului anual de calatorii realizate cu utilizarea transportului privat cu autoturisme in municipiul Fetesti in primul an de operare a investitiei (2023) cu o valoare de 1.765.778 veh x km/an fata de scenariul fara proiect, adica o scadere procentuala cu 3,004%, a numarului de deplasari cu autoturisme private. Scaderea numarului anual de calatorii realizate cu utilizarea transportului privat cu autoturisme in municipiul Fetesti in ultimul an de durabilitate a investitiei (2028) cu o valoare de 2.663.493 veh x km/an fata de scenariul fara proiect, adica o scadere procentuala cu 4,069%, a numarului de deplasari cu autoturisme private.

3. Scaderea cotei modale a transportului cu automobilul privat in primul an de operare a investitiei (2023) cu 3,5% mai mica in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, respectiv o scadere de la 42,8 (scenariul fara proiect) la 41,0 (scenariul cu proiect). ). Scaderea cotei modale a transportului cu automobilul privat in ultimul an al perioadei de durabilitate a investitiei (2028) cu 3,9% mai mica in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, respectiv o scadere de la 43,7 (scenariul fara proiect) la 30,0(scenariul cu proiect).

4. Cresterea numarului de calatorii cu transportul public in mun. Fetesti in primul an de operare a investitiei (2023) cu 74.576

calatorii mai mare in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o crestere a numarului anual de calatorii cu 5,3%. Cresterea numarului de calatorii cu transportul public in mun. Fetesti in ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului (2028) cu 158.906 calatorii mai mare in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o crestere a numarului anual de calatorii cu 12,9%.

 

 

5. Cresterea cotei modale a transportului public local in primul an de operare a investitiei (2023) cu 5,3% fata de scenariul fara proiect, la o cota modala estimata de 9,2 (scenariul cu proiect) fata de 8,8 (scenariul fara proiect).

Cresterea cotei modale a transportului public local in ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului (2028) cu 12,87% fata de scenariul fara proiect, la o cota modala estimata de 8,6 (scenariul cu proiect) fata de 8,0 (scenariul fara proiect).

6. Cresterea numarului de calatorii cu bicicleta si pietonale in mun. Fetesti in primul an de operare a investitiei (2023) cu 407.705 calatorii mai mare in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o crestere a numarului anual de calatorii cu 5,3%. Cresterea numarului de calatorii cu bicicleta si pietonale in mun. Fetesti in ultimul an de durabilitate a investitiei (2028) cu 630.720 calatorii mai mare in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect, adica o crestere a numarului anual de calatorii cu 8,6%.

7. Cresterea cotei modale a transportului nemotorizat cu bicicleta si pietonal in primul an de operare a investitiei (2023) cu 5,3% fata de scenariul fara proiect, la o cota modala estimata de 45,5 (scenariul cu proiect) fata de 43,5 (scenariul fara proiect). Cresterea cotei modale a transportului nemotorizat cu bicicleta si pietonal in ultimul an al perioadei de durabilitate a investitiei (2028) cu 8,64% fata de scenariul fara proiect, la o cota modala estimata de 44,7 (scenariul cu proiect) fata de 43,2 (scenariul fara proiect).

8. Plan de Mobilitate Urbana Durabila elaborat, implementat si monitorizat – 1 bucata

9. Autobuze electrice ecologice, eficiente si accesibile achizitionate – 12 buc.

10. Sistem integrat de bilete pentru calatori si management al traficului de transport public de calatori e-ticketing pentru 12 autobuze, panouri de informare si statie de vanzare tickete electronice achizitionat si instalat – 1 buc.

11. Lungime strazi urbane – infrastructura rutiera utilizata prioritar de transportul public de calatori reabilitate si modernizate: 5420 m.

12. Lungime trotuare si zone pentru traficul pietonal modernizate si amenajate pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati: 1960 m.

13. Lungime piste pentru biciclete nou construite: 1960 m.

14. Statii noi de autobuz construite si amenajate cu mobilier urban modern si facilitati de accesibilitate pentru persoanele cu

dizabilitati: 17 buc.

15. Statii de autobuz existente dotate cu mobilier urban modern: 27 buc.

16. Autobaza nou construita pentru 12 autobuze electrice si cladire administrativa: 1 buc.

17. Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public urban in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1370/2007:  1 buc.

18.Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create / modernizate/extinse : 1 sistem de management informatizat al transportului public – E-ticketing.

   Pentru informatii detaliate despre programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro/ , precum si Programul Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

 

Raport anul 2021 Serviciul de Transport Persoane in Mun.Fetesti:
Sari la conținut