Persoana responsabilă  cu aplicarea  prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, este doamna Toma Mihaela Julieta, din cadrul Serviciului Juridic, Relații cu Publicul, Registratură, Compartiment Relații cu Publicul Registratură.
Adresa: Municipiul Fetești, strada Călărași nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV
Telefon: 0243/364410
Fax: 0243/361206
e-mail: contact@primariafetesti.ro